RRekisteriseloste

Kuovi Oy:n asiakastietokanta

REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Kuovi Oy

Y-tunnus 2699106-8

Metsäkukantie 4 F 11

02330 Espoo

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

 

Pekka Kaipiainen

Puhelin 010 324 60 61

pekka.kaipiainen [at] kuovi.fi

 

REKISTERIN NIMI

Kuovi Oy:n asiakastietokanta

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden käyttämispäivä, palvelun myyjätiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Kuovi Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

 

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Kuovi Oy:n tiloissa, joissa tietoja käsitellään ja säilytetään, voi liikkua vain tietojen käyttämiseen oikeutettu henkilökunta.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

 

Kuovi Oy

Pekka Kaipiainen

Metsäkukantie 4 F 11

02330 Espoo

Yhteystiedot

Kuovi Oy, Y-tunnus 2699106-8

Metsäkukantie 4 F 11, 02330 Espoo

info [at] kuovi.fi

Puhelin: +358 10 324 60 60

 

Kysy tai anna palautetta!