RRegisterbeskrivning

Kuovi Oy:s kunddatabas

 

REGISTERBESKRIVNING

Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999).

 

REGISTERANSVARIG

Kuovi Oy

FO-nummer 2699106-8

Metsäkukantie 4 F 11

02330 Espoo

 

Person som handhar registerärenden:

 

Pekka Kaipiainen

telefon 010 324 60 61

pekka.kaipiainen [at] kuovi.fi

 

REGISTRETS NAMN

Kuovi Oy:s kunddatabas

 

GRUND FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV REGISTRET

Kundrelation.

 

REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Personuppgifterna används för att sköta, hantera, utveckla kundrelationen och för marknadsföring. Vid behandlingen av personuppgifter följs personuppgiftslagen.  

 

UPPGIFTER SOM INGÅR I REGISTRET

I registret behandlas uppgifter som hör till följande grupper:

Basuppgifter över den registrerade, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Uppgifter med anknytning till fakturering och indrivning

Uppgifter i anslutning till kund- och avtalsförhållandet, såsom produkter och tjänster, deras användningsdag, uppgifter om säljaren av tjänsten

 

REGULJÄRA UPPGIFTSKÄLLOR

Personuppgifter insamlas i samband med registrering, vid användning av tjänster eller i övrigt direkt av den registrerade. Personuppgifter kan insamlas och uppdateras också från befolkningsregistret och det förbudsregister som upprätthålls av Suomen Suoramarkkinointiliitto samt andra motsvarande register.

 

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Kuovi Oy kan utlämna kunduppgifter inom de ramar som tillåts och förpliktas i gällande lagstiftning. Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.

 

SKYDDET AV REGISTRET

För att ha rätt att använda registret krävs det användar-ID, som beviljats av kunddatabasens systemadministratör. Systemadministratören fastställer också den behörighetsnivå som beviljas åt användarna. För att kunna starta programmet krävs det ett personligt lösenord. Registrets användning och inloggningarna i det övervakas.

Uppgifterna insamlas till tjänstens gemensamma databaser, som är skyddade med brandmurar, lösenord och övriga tekniska medel. Databaserna är belägna i låsta och övervakade utrymmen och bara vissa, på förhand angivna personer har tillgång till uppgifterna. I de lokaler hos Kuovi Oy, där uppgifterna hanteras och förvaras, kan röra sig bara den personal som är berättigad att använda uppgifterna.

 

RÄTT TILL INSYN

En registrerad har i enlighet med 26 § personuppgiftslagen rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har lagrats i personregistret. Begäran om kontroll ska sändas skriftligt och undertecknad till adressen:

 

Kuovi Oy

Pekka Kaipiainen

Metsäkukantie 4 F 11

02330 Espoo

Kontakt

Kuovi Oy, FO-nummer 2699106-8

Metsäkukantie 4 F 11, 02330 Espoo, Finland

info [at] kuovi.fi

Telefon: +358 10 324 60 60

 

Fråga eller ge feedback!