Tillgänglighetsgaranti | Kuovi webshopp

Vi garanterar tillgängligheten av färg och modeller av Kuovis produkter. Färger kan variera på grund av tekniska skäl eller materialval, men vi strävar efter samma slutresultat. Hela Kuovis kollektion är digitaliserad, vilket möjliggör att samlingen växer kontinuerligt och bevaras oförändrad i decennier.

 

På tygets högr sida har vi tryckt följande information: mönsterdesignern, tygets namn, version, sats och rengöring.